KÖPVILLKOR

1. Allmänt
Biljettförsäljningen bedrivs av Statens museer för världskultur/Världskulturmuseerna, nedan kallat Världskulturmuseerna.

Organisationsnummer: 202100-5075

Kontaktinformation
Telefon Medelhavsmuseet: 010-456 12 98 (vardagar kl. 10.00-16.00)

Har du frågor eller problem med gjord bokning eller köp, kontakta oss via e-post: biljetter.stockholm@varldskulturmuseerna.se (ange namn, e-postadress och fråga)

Besöksadress
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.

För att du ska kunna köpa biljetter behöver vi viss personlig information från dig. Genom att fullfölja köpet ger du ditt medgivande till insamling och lagring av data som krävs och godkänner härmed denna hantering.

2. Produkt
Världskulturmuseerna säljer via Biljetto biljetter till olika programpunkter/evenemang, t ex. föreläsning, kurs eller festival. Dessa kan vara fysiskt på plats och digitala.

Inga andra kostnader tillkommer på biljettpriset. Om moms, framgår detta på biljett och/eller kvitto.

Du som bokat biljett/er anses av Världskulturmuseerna vara kontaktperson och meddelas eventuella ändringar av det bokade evenemanget. Du ansvarar för att kontrollera att kontaktinformationen du uppger vid köptillfället är korrekt då ändringar i efterhand inte är möjliga. Vid köp av flera biljetter vid samma köptillfälle skickas samtliga biljetter till kontaktpersonen.

Borttappade, eller ej hittade, biljetter ersätts ej.

Elektroniska biljetter är ej delbara. Elektroniska biljetter som gäller för fler än en person utnyttjas för inträde samtidigt av det antal personer den avser.

Elektroniska biljetter får ej säljas vidare. Världskulturmuseerna reserverar sig rätten att neka inträde till de med biljetter köpta av en tredje part.

Elektroniska biljetter ger ej förtur i eventuella köer in i museibyggnaden eller in i avgiftsbelagda eller avgiftsfria tillfälliga utställningar, såvida detta inte har kommunicerats vid köptillfället.

Besökare/deltagare till avgiftsfria programpunkter/evenemang behöver boka en avgiftsfri elektronisk biljett för att kunna delta i programpunkten/evenemanget.

3. Priser
Biljettpriset varierar beroende på typ av programpunkt/evenemang. Priserna på webbsidan anges i svenska kronor (SEK). Är programpunkten/evenemangen momsbelagt framgår moms på biljetten/kvittot.

4. Återköp och inställda programpunkter/evenemang
Återköp medges ej, om inget annat anges vid köptillfället. Med stöd i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av elektroniska biljetter sålda via denna webbsida.

Återköp medges endast mot uppvisande av sjukintyg eller intyg av liknande karaktär. Återköp görs till den elektroniska biljettens kontaktperson. Vid återköp tillkommer inga extra kostnader. Har biljetter köpts till olika programpunkter vid köptillfället sker återköp på den del av biljetten som berörs av sjukintyg eller motsvarande. Världskulturmuseerna kan komma att behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp.

Har du köpt biljett/biljetter till en programpunkt/evenemang som present till en annan person frånsäger du dig vid överlåtelse av den elektroniska biljetten från rätten till återköp som överlåts till den andra personen. Du kan komma att bli involverad vid återköpet då återbetalning sker till det kort som användes vid köpet.

Om en startad kurs som består av flera kurstillfällen behöver ställas in kommer Världskulturmuseerna att återbetala en proportionerlig del av den totala kursavgiften som motsvarar den del av kursen som inte har genomförts.

Vid helt inställda programpunkter/evenemang återbetalar Världskulturmuseerna hela avgiften eller bokar om programpunkten/evenemanget till ett nytt datum.

Världskulturmuseerna reserverar sig att vid för få anmälningar ställa in program.

5. Datainsamling
Personlig data är information som behövs för att identifiera dig, exempelvis namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Med ditt medgivande samlas data in och behandlas av Världskulturmuseerna när du köper biljetter.

Användardata är personlig data som identifierar användaren samt information om de tjänster som användaren använder sig av på Världskulturmuseerna. Det kan till exempel vara din IP-adress. Vi samlar in data för att det skall vara möjligt för dig att köpa biljetter.

6. Användning av data
Världskulturmuseerna sparar inte kortnummer någonstans utan detta sköts helt och hållet av tredje part. Kryptering sker via SSL. För mer information beträffande transaktionsförfarandet vänligen se www.payex.se

Världskulturmuseerna använder personlig data för att kommunicera med dig om ditt biljettköp. Bland annat genom att tillåta tredje part, godkända av oss, att genomföra tekniska eller logistiska tjänster, t ex. leverans av vara/tjänst eller kontroll av kontokortsnummer.

Världskulturmuseerna använder också denna information till att följa upp genomförda programpunkter/evenemang genom utskick av undersökningar och informera om vår verksamhet.

7. Vidarebefordring av personlig data till tredje part
Din personliga data kommer endast att bli skickad till tredje part för att genomföra nödvändig betalningstransaktion, eller affärstransaktion, med våra partners.

8. Dataskyddsombud
Har du frågor om hur Världskulturmuseerna behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@varldskulturmuseerna.se.

9. Hantering av cookies
Denna webbplats använder cookies. När du besöker denna webbplats så skapas en sessioncookie. Denna tas bort när du stänger av webbläsaren. Ingen personlig information sparas i cookien. Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka denna webbplats men vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett.

10. Skydd mot spam
Världskulturmuseerna försäkrar dig om att vi endast kommer att använda din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för de syften som statueras i villkoren. Vi kommer inte att sälja din e-postadress eller mobiltelefonnummer till någon tredje part och vi kommer, efter vår bästa förmåga, att förebygga att din e-postadress skyddas ifrån web crawlers och web spiders. Om du tror att din e-postadress har blivit sparad på detta sätt ber vi att du kontaktar oss omgående.